Havenbedrijf en FPIM stappen in dataplatform NxtPort

Havenbedrijf en FPIM stappen in dataplatform NxtPort

Het Havenbedrijf Antwerpen en FPIM, de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij, stappen samen in het dataplatform NxtPort. De inbreng van beide partners gebeurt onder de vorm van zowel kapitaal als een achtergestelde lening en bedraagt in totaal 5,25 miljoen euro (Havenbedrijf voor 75% en FPIM voor 25%).

“Met onze inbreng willen wij bijdragen tot de verdere uitbouw van NxtPort als een innovatief dataplatform dat zorgt voor logistieke, maritieme en industriële vernieuwingen en efficiëntiewinsten in onze haven”, verklaart Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf. “Big data zijn immers de brandstof van de economie van de toekomst. Ze zijn een motor van groei en verandering. Daar moeten we voluit op inzetten’, aldus Vandermeiren.

Via digitalisering naar slimme logistiek
Data zijn een cruciaal element in de uitbouw van slimme logistieke processen. Wie op het juiste moment over de juiste data beschikt, kan die kennis gebruiken om zijn proces efficiënt te laten verlopen. In de context van een haven lopen dagelijks duizenden processen door elkaar. Goederen moeten immers in een razendsnel tempo van een binnenschip naar een kade, van een kade naar een vrachtwagen of van een zeeschip naar een ander zeeschip. Al de spelers in deze processen beschikken over data, maar die worden lang niet altijd optimaal gedeeld, met inefficiënties zoals vertragingen als gevolg.

“Met NxtPort willen we deze data net inzichtelijk en transparant maken voor àlle spelers in de logistieke keten. Op die manier bouwen we, samen met de havenspelers, aan de haven van de toekomst, waar digitalisering de weg zal zijn naar slimme en (kosten)efficiënte logistiek”, zegt Daniel Lievens, CEO van NxtPort. “Vorige maand hebben we met NxtPort de eerste diensten gelanceerd, maar we kijken alweer verder. Momenteel zijn we bezig met enkele concrete toepassingen waarmee we de processen van de douane willen verbeteren. Daarnaast bekijken we hoe we, samen met onder andere expediteurs, scheepsagenten en verladers, de beschikbare capaciteit op de terminals optimaler kunnen benutten door de verschillende spelers een beter inzicht te geven in het traject dat de goederen zullen volgen richting het achterland. Maar ook een verbeterde afhandeling van de containerbinnenvaart staat nog op het lijstje van projecten voor de korte termijn”, aldus Lievens.

De instap vandaag van twee publieke partners betekent voor NxtPort een strategische uitbreiding van het platform dat in het leven werd geroepen om de digitale werking van de logistieke ketens te verbeteren. “Dat een dergelijk platform ontstaat in een havencontext, waar er logistieke ketens in overvloed zijn, is de logica zelve. Maar in ons land zijn er nog veel meer logistieke processen die digitaal verbeterd kunnen worden en dus efficiënter kunnen verlopen. Daar willen we ook een rol in spelen. Zo werken we vanuit een haven van de toekomst aan een digitaal platform voor de slimme logistieke toekomst van Vlaanderen en België”, zegt Karel Plasman, voorzitter van NxtPort.

Voordeel voor de hele havengemeenschap
NxtPort is voor het Havenbedrijf een cruciale speler in de verdere uitbouw van de haven tot een toonbeeld van data gedreven innovatie. Dankzij de financiële inbreng, die het Havenbedrijf een zitje oplevert in de raad van bestuur, wil het (onder meer) kunnen wegen op de uitbouw van digitale applicaties voor het algemeen belang. “Als Havenbedrijf beschikken we sowieso over open, publieke data, die we willen inbrengen in het platform met de bedoeling een goede doorstroom van data te faciliteren zodat we een krachtig en digitaal ecosysteem kunnen creëren waar de ganse havengemeenschap zijn voordeel uit kan halen”, stipt Jacques Vandermeiren verder aan. Efficiëntere logistieke processen moeten tot slot ook leiden tot een efficiënter gebruik van het beschikbare havenareaal. “De vraag naar een vlotte behandeling van de alsmaar toenemende volumes in onze haven zullen we alleen maar kunnen beantwoorden met een combinatie van voldoende beschikbare ruimte en optimale logistieke processen. Het mag duidelijk zijn dat we van beide elementen werk maken”, aldus Vandermeiren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.