Havenbedrijven bundelen krachten in internationaal actieprogramma voor klimaat

World Ports Climate Action Program

World Ports Climate Action Program

Het Havenbedrijf Antwerpen is verheugd om zijn deelname aan het World Ports Climate Action Program te kunnen aankondigen, een op het klimaat gericht actieprogramma van enkele toonaangevende havenbedrijven. In dit nieuwe internationale initiatief zijn de havenbedrijven van Hamburg, Barcelona, , Rotterdam, Los Angeles, Long Beach, Vancouver en Antwerpen verenigd. Samen gaan zij projecten ontwikkelen om de opwarming van de aarde door scheepvaart tegen te gaan.

Het samenwerkingsverband werd aangekondigd tijdens de openingsbijeenkomst van de Global Climate Action Summit in San Francisco.

Jacques Vandermeiren, CEO Havenbedrijf Antwerpen: “Het Klimaatverdrag van Parijs bevat een duidelijke doelstelling: we moeten de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder de 2°C. Het is daarom essentieel dat de uitstoot van de internationale zeevaart wordt teruggedrongen. Havens zijn belangrijke knooppunten in het wereldwijde maritieme netwerk en kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren. We zien dat (internationale) havenbedrijven meer op de voorgrond treden en het voortouw nemen om gezamenlijk projecten op te zetten die een positieve bijdrage beogen te leveren aan het verlagen van de CO2-uitstoot van de maritieme transportsector.”

Acties

Het World Ports Climate Action Program concentreert zich op de volgende specifieke acties:

  1. Verhogen van de efficiëntie van transportketens door benutting van data;
  2. Bevorderen van gemeenschappelijk en ambitieus beleid om de uitstoot in regionale vaargebieden terug te dringen;
  3. Versnellen van de ontwikkeling van walstroom voor schepen en andere oplossingen waarbij geen uitstoot plaatsvindt;
  4. Versnellen van de ontwikkeling van commercieel haalbare, duurzame koolstofarme scheepsbrandstoffen en infrastructuur voor de elektrificatie van de scheepvaart.
  5. Versnellen van het CO2-neutraal maken van de overslagfaciliteiten in onze havens.

De ondertekenende havenbedrijven roepen de scheepvaartsector en andere havenbedrijven op om zich ook in te zetten voor het realiseren van het Klimaatverdrag van Parijs en samen acties te ontwikkelen die tot concrete resultaten leiden.

Om de impact van het programma te vergroten vragen deze zeven havenbedrijven aan overheden en toezichthouders wereldwijde – of op zijn minst internationale – beleidsmaatregelen te nemen op het gebied van de CO2-beprijzing en financiële steun te verlenen aan relevante R&D- en proefprojecten.

De deelnemers aan het World Ports Climate Action Program zullen nauw samenwerken met stakeholders in de maritieme sector en daarbuiten. De eerste activiteit van de partners is het opstellen van een werkprogramma. Via het World Ports Sustainability Program (https://sustainableworldports.org) zullen de partners regelmatig verslag uitbrengen over de voortgang van dit programma.

Over het World Ports Sustainability Program (WPSP)

Het WPSP werd in maart 2018 gelanceerd in Antwerpen. Het is het eerste maritieme duurzaamheidscharter wereldwijd dat een bijdrage wil leveren aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. The program is developed along five themes: resilient infrastructure, climate and energy, community outreach and port-city dialogue, safety and security, governance and ethics.

Het WPSP-charter heeft 5 ‘founding fathers’: ESPO, de European Sea Ports Organisation, AIVP, The Worldwide Netwerk of Port Cities, AAPA, de American Association of Port Authorities, PIANC, The World Association for Waterborne Transport Infrastructure en IAPH, de International Association of Ports and Harbours, die het initiatief nam tot WPSP. Samen vertegenwoordigen deze organisaties bijna 1000 havens en havengerelateerde bedrijven en instanties uit meer dan 100 landen van over de hele wereld. www.sustainableworldports.org

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.