Nieuwe regeling voor verkeer van havenvoertuigen in Vlaamse havens

Op initiatief van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering het nieuwe ontwerpdecreet over het verkeer van havenvoertuigen definitief goedgekeurd. Hierdoor zullen deze voertuigen zich makkelijker doorheen de haven kunnen bewegen. Dit wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement. Het decreet is belangrijk voor de goede toegankelijkheid en biedt zekerheid over de mate waarin havenvoertuigen kunnen afwijken van de reglementering op het verkeer en vervoer en de technische voorschriften van verkeers- en vervoersmiddelen.

Het ontwerpdecreet beoogt een specifieke verkeersregeling voor het verkeer van havenvoertuigen tussen de laad- en loskaaien, de opslagplaatsen, de hangars en de magazijnen binnen het havengebied. Om de normale havenactiviteiten te kunnen blijven garanderen, is het belangrijk dat deze specifieke voertuigen, denk maar aan de mobiele kranen, de vork- en heflifttrucks, de mechaniche schoppen, de straddlecarriers, de sideloaders, de ro ro trekkers en de reachstrackers zich vrij kunnen verplaatsen tussen de laad- en loskaaien, de opslagplaatsen, de hangars en de magazijnen binnen het havengebied.

Met het nieuwe decreet kan de Vlaamse Regering na voorafgaand advies van de betrokken gemeente(n) en op voorstel van het betrokken havenbedrijf voor elk havengebied een verordening vaststellen voor het verkeer van deze havenvoertuigen. De Vlaamse Regering kan hierbij afwijken van het Wegverkeersreglement en het KB betreffende de technische eisen. Bovendien kan de Vlaamse Regering hierbij opnieuw voorzien in de mogelijkheid om binnen het havengebied de havenvoertuigen vrij te kunnen stellen van het aanvragen van een vergunning voor elk uitzonderlijk transport.

Om de verkeersveiligheid binnen de havengebieden te kunnen blijven garanderen, zullen de nodige maatregelen worden genomen om de andere weggebruikers hiervan tijdig op de hoogte te brengen. Door de havenbedrijven zullen onder meer aanwijzingsborden met als opschrift ‘Havengebied’ moeten worden aangebracht om de weggebruikers in te lichten over de specifieke verkeersregeling voor de havenvoertuigen.

Het ontwerpdecreet doet geen afbreuk aan de toepassing van de wegcode, het wegverkeersreglement en de andere reglementering op het normale verkeer binnen de havengebieden.

Vlaams minister Hilde Crevits : “Het sociale en economische belang van de vier Vlaamse zeehavens en de hele maritieme economie is groot. Zowat 130.000 mensen verdienen er dagelijks hun brood, nog eens 100.000 jobs zijn bijkomend havengerelateerd. De havens zorgen jaarlijks voor 28 miljard toegevoegde waarde. Kortom, de havens staan voor welvaart. Om die welvaart te bestendigen zijn niet enkel economische groei en dynamische havenbedrijven nodig, maar ook een verdere ontwikkeling van de toegankelijkheid van de Vlaamse havens. Het akkoord over de havenvoertuigen is dan ook een stap voorwaarts voor de Vlaamse zeehavens.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.