hilde crevits

Artsen pleiten voor overkapping Antwerpse ring met open brief

Enkele gerenommeerde artsen pleiten in een open brief aan de Vlaamse regering voor een volledige overkapping van de Antwerpse ring. Met de brief tonen ze openlijk hun steun aan Ringland. Dat is een plan van architecten en stedenbouwkundigen die streven naar een overkapping van de Antwerpse ring. Minister van Mobiliteit Hilde Crevits liet alvast weten dat zulke verdere overkapping een nuttige stap is om de ruimte daar goed te gebruiken,

Nieuwe regeling voor verkeer van havenvoertuigen in Vlaamse havens

Op initiatief van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering het nieuwe ontwerpdecreet over het verkeer van havenvoertuigen definitief goedgekeurd. Hierdoor zullen deze voertuigen zich makkelijker doorheen de haven kunnen bewegen. Dit wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement. Het decreet is belangrijk voor de goede toegankelijkheid en biedt zekerheid over de mate waarin havenvoertuigen kunnen afwijken van de reglementering op het verkeer en

Vlaanderen bouwt aan 6 missing links

Op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering beslist om Via-Invest de opdracht te geven om de realisatie van zes grote infrastructuurprojecten voor te bereiden. Het gaat om projecten die belangrijk zijn om Vlaanderen via de verschillende transportmodi vlot bereikbaar te houden. Daarbij is er ook uitdrukkelijk gekozen voor waterbouwprojecten. De totale waarde van de zes nieuwe projecten bedraagt maximaal 750 miljoen

Garnalen remmen proefproject rond toegankelijkheid Zeebrugse haven af

In het kader van een proefproject rond de toegankelijkheid van de haven van Zeebrugge, stort de Vlaamse overheid sinds begin oktober baggerspecie in zee ten westen van de haven van Zeebrugge. Vlaamse garnalenvissers trokken echter aan de alarmbel omdat dit dé toplocatie is om garnalen te vissen. Minister-president Kris Peeters liet het project stilleggen. Het kabinet van Vlaams minister Hilde Crevits kondigde intussen aan dat er tot 20 oktober geen

Fernand Huts dagvaardt het Vlaamse Gewest over boetes in Antwerpse haven

Fernand Huts, topman van Katoen Natie heeft, volgens De Tijd, het Vlaams Gewest gedagvaardt. Het betreft het dossier van de havenboetes in de Antwerpse haven. Sommige bedrijven moeten hun boetes, die ze kregen omdat ze hun trafiekvolumes op hun terminals niet behaalden, toch niet betalen, of zien ze flink verminderd. Vooral twee bedrijven, namelijk PSA en DP World zijn een doorn in het oog van Huts. Ze kregen boetes van

37 transportbedrijven en 621 bestuurders behalen Truckveilig label

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft vandaag de allereerste TRUCKVEILIG labels uitgereikt. In totaal 37 transportbedrijven en 621 vrachtwagenbestuurders behaalden het label. Het gaat om bedrijven en chauffeurs die vorig jaar het TRUCKVEILIG charter hebben ondertekend, een initiatief van Vlaams minister Crevits in samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) met de steun van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen. Met dit charter kunnen zowel transportbedrijven als

Bekendmaking winnaars TRUCKVEILIG label 2012 op Transport & Logistics Awards 2013

De winnaars van het TRUCKVEILIG label 2012 worden officieel bekendgemaakt op de Transport & Logistics Awards 2013 van 21 februari (http://www.transport-logistics-awards.be/nl/), in het bijzijn van minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. De minister zal tijdens een korte toespraak ook drie winnaars naar voren vragen om in de kijker te zetten als best practices. De namen van deze getuigen worden na 29 januari bekendgemaakt.

Geen beslissing over Oosterweeltraject voor najaar 2013

De beslissing over het Oosterweeltraject zal niet genomen worden voor het najaar van 2013. Het advies dat de Europese Commissie gaat afleveren, laat op zich wachten en ook het MER (milieueffectrapport) wordt pas ten vroegste in de loop van de zomer 2013 verwacht. “Het MER loopt inderdaad enkele maanden vertraging op”, zei minister van Mobiliteit Hilde Crevits. Er was vooropgesteld dat de Antwerpse verkeerssituatie in februari 2021 opgelost moet zijn.

Werken Deurganckdoksluis echt opgestart

In de haven van Antwerpen heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, de werken voor de eigenlijke constructie van de Deurganckdoksluis ingeleid. Het voorbije jaar is er heel veel grond uitgegraven. Nu wordt gestart met de eigenlijke bouw van de grootste sluisconstructie ter wereld. De eerstvolgende maand worden de dwarsmuren, die aansluiten op de bestaande kaaimuren van het Deurganckdok, gegoten. Op de werf wordt dan dagelijks 1.500

Hilde Crevits (Mobiliteit) legt in 2016 de eed af als burgemeester van Torhout

Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken zal op 1 juni 2016 de eed afleggen als burgemeeste van Torhout. Dat bleek maandagavond toen het schepencollege werd voorgesteld. Ze zou dan Norbert De Cuyper opvolgen. Maar of dit in de praktijk zo zal lopen, zal afhangen van de situatie op dat moment. Voor 2016 zijn er nog verkiezingen en moest het zo zijn dat het niet mogelijk is om

3 nieuwe trajectcontrolesystemen op E40 en E17

Maandagavond start het Agentschap Wegen en Verkeer met de plaatsing van 3 nieuwe trajectcontrolesystemen: op de E40 tussen Wetteren en Erpe-Mere in beide rijrichtingen en op de E17 ter hoogte van het viaduct Gentbrugge in de rijrichting Antwerpen. In juni van dit jaar is het eerste trajectcontrolesysteem in Vlaanderen in gebruik genomen op de E17 in Gentbrugge in de rijrichting Kortrijk. Met de invoering van extra trajectcontroles wil Vlaams minister

Waterwegen en Zeekanaal verspilt teveel geld.

Waterwegen en Zeekanaal blijkt veel te veel te betalen bij het betalen van aannemers, zo zegt de Tijd naar aanleiding van een audit van het Rekenhof. Zo zijn er contracten waarvoor de dienst tot 214% van het bedrag betaalde dat oorspronkelijk was afgesproken. Op deze manier worden miljoenen verspild. Deels is dit te wijten aan onzorgvuldigheid, zoals het laattijdig aanvragen van bouwvergunningen en bouwen wanneer de grond nog niet onteigend

Havenbedrijf zet verder in op duurzaam woon-werkverkeer

Aankoop van meer dan 100 bedrijfsfietsen voor personeelsleden Antwerpen, 19 juni 2012 – Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen koopt voor meer dan 100 personeelsleden een bedrijfsfiets aan. Het gaat om personeelsleden die minstens 50% van de werkdagen met de fiets naar het werk komen. Met deze aankoop zet het Havenbedrijf duidelijk in op een duurzaam woon-werkverkeer. Ook voor het beheer van de fietsen wordt een duurzame keuze gemaakt. Dat wordt namelijk

Hogere factuur voor verlichting autosnelwegen

Vlaams minister Hilde Crevits liet weten dat de factuur voor de verlichting langs de Vlaamse autosnelwegen in 2011 hoger lag dan in het jaar daarvoor. Sinds midden vorig jaar gaan de lichten ’s nachts nochtans uit. Het Agentschap Wegen en verkeer berekende toen dat het doven van de verlichting een besparing zou opleveren van 2 miljoen euro. Er werd ook effectief 10% minder elektriciteit verbruikt. Maar door de stevige stijging

Beloodsing nu volledig vernieuwd met aankomst van SWATH moederschip in Oostende

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft vandaag in de haven van Oostende een rondleiding gekregen op de WANDELAAR. De WANDELAAR is de laatste van de vier nieuwe swath-vaartuigen voor het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Met de aankomst van het moederschip kan het vernieuwd beloodsingssysteem nu volwaardig opgestart worden. Het vaartuig kost 61 miljoen euro en wordt gefinancierd via een PPS formule, een publiek-private samenwerking. Belang

Nieuw Weigh in Motion systeem (WIM) in Deerlijk

Sinds kort staat er een Weigh in Motion systeem langs de E17 in Deerlijk richting Gent. Dat systeem weegt continu alle rijdende voertuigen en kan potentieel overladen vrachtwagens detecteren. Die vrachtwagens kunnen afgeleidt worden voor een rechtsgeldige controle op een vaste weegbrug. Vrachtwagens die overladen zijn, brngen schade toe aan de wegen en kunnen ook wegen op de verkeersveiligheid. In totaal staan er nu 5 WIM systemen langs de Vlaamse

Vrachtzone van Brussels Airport is gelinkt aan E19

Het eerste PPS infrastructuurproject in Vlaanderen is afgerond. Het betreft de noordelijke ontsluiting van Brussels Airport via de E19. Het verkeer van de vrachtzone van Brussels Airport heeft nu een rechtstreekse verbining met de E19 en moet dus niet meer de drukke Haachtsesteenweg over. Het project omvatte onder andere een viaduct over de Haachtsesteenweg, een nieuw op- en afrittencomplex van de E19 aan de Luchthavenlaan en de grootste fietsbrug van

Hilde Crevits opent eerste missing link Noordelijke ontsluiting luchthaven Zaventem

Vandaag 13 maart opent minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits de eerste afgewerkte missing link “Noordelijke ontsluiting van de luchthaven Zaventem”. Dit is tevens het eerste grote wegenisproject dat via alternatieve financiering wordt gerealiseerd. Het is ook het eerste project van de drie START-projecten dat klaar is. Door deze werken wordt een eerste mobiliteitsknoop in de regio ontward. Dit zorgt voor een vlottere en veiligere bereikbaarheid van de

Opnieuw meer nachtvluchten op Brussels Airport

Vlaams minister van mobiliteit Hilde Crevits, laat weten dat er vorig jaar 14.648 nachtvluchten werden geteld. Dat is meer dan de voorbije jaren, maar nog steeds 40% minder dan in 2007. Sinds 2009 mogen er maar 16.000 nachtvluchten toegelaten worden, waarvan 5.000 vertrekkende. Uit de cijfers blijkt dat de nachtvluchten ook goed gespreid zijn over de noordrand en de oostrand. Bron: de Morgen

Loodsen acties zijn voorbij

Het BVL (Belgische Beroepsvereniging voor Loodsen) en de OVL (Onafhankelijke vereniging voor Loodsen) voeren sinds middernacht geen actie meer. Dat werd verkondigd in een boodschap van Vlaams minister-president Kris Peeters na een overleg. De beroepsverenigingen voerden de voorbije dagen actie om een betere eindeloopbaanregeling en een hoger pensioen te verkrijgen. Na het overleg gisterenavond is beslist dat er een werkgroep zal opgericht worden onder leiding van Crevits, waar de beroepsverenigingen