North Sea Port en Port of Gothenburg voorzien een “Green corridor” om emissies te verminderen

North Sea Port - Port of Gothenburg - Green corridor
De diensten tussen de Port of Gothenburg en North Sea Port zijn een belangrijke route voor de industrie en voedselvoorziening. De route wordt binnenkort een Green Corridor. De havenautoriteiten slaan de handen ineen om tegen 2025 alternatieve brandstoffen voor zeeschepen te kunnen gebruiken.

“Het scheepvaartverkeer tussen Göteborg en Gent in North Sea Port vormt sinds het begin van de jaren ’90 het hart van de Scandinavische handel met Centraal-Europa. Het belang ervan blijft toenemen. Het gaat om grote goederenvolumes die nu een aanzienlijk kleinere klimaatvoetafdruk zullen krijgen”, zegt Elvir Dzanic, CEO van het havenbedrijf van Göteborg.

De klimaattransitie van de scheepvaart bevorderen

Een “Green corridor” kan op verschillende manieren worden gedefinieerd, maar kort gezegd – en volgens de Clydebank-verklaring die tijdens de klimaattop COP26 is opgesteld – betekent het dat een scheepvaartroute tussen twee havens wordt bediend door ‘groen zeevervoer’. De Clydebank-verklaring werd tijdens COP26 ondertekend door Zweden, België en 30 andere landen, en stelt dat de betrokken landen de klimaattransitie van de scheepvaartsector bevorderen door groene scheepvaartcorridors te ondersteunen en aan te moedigen.

Infrastructuur aanpassen

De havens van Göteborg en North Sea Port voeren de nodige aanpassingen aan de infrastructuur door, onder meer door exploitatievoorschriften voor het bunkeren van duurzame brandstoffen, en door de kortingen op de havengelden voor schepen die schonere brandstoffen gebruiken te verhogen via hun milieukortingenstelsels.

Daan Schalck CEO North Sea Port: “North Sea Port heeft in haar strategisch plan ‘Connect 2025’ de intentie uitgesproken om samen met de in de haven gevestigde bedrijven de CO2-uitstoot in het havengebied te verminderen en in 2050 een koolstofneutrale haven te zijn. De Green corridor tussen North Sea Port en de Port of Gothenburg is een initiatief om dit doel te bereiken. North Sea Port wil deze Green corridor tot stand brengen door korting te geven op havengelden voor groene schepen, door een waardeketen voor alternatieve brandstoffen te realiseren met lokale productie, import en opslag van groene brandstoffen, en door bunkervoorschriften te vergemakkelijken.”

Vincent Van Quickenborne, Belgisch vicepremier en minister van de Noordzee: “België speelt al vele jaren een internationale voortrekkersrol bij de vermindering van zwavel- en stikstofemissies van schepen. Het realiseren van reducties van scheepsemissies vergt tijd en ambitie. Nog geen jaar geleden heb ik op de COP26 in Glasgow samen met Zweden en nog 22 andere landen de Clydebank-verklaring ondertekend. Vandaag hebben we een wereldwijde primeur met de eerste groene corridor ter wereld tussen North Sea Port in Gent en Port of Gothenburg in Zweden. Aangezien de scheepvaart steeds meer zal overschakelen op alternatieve brandstoffen zoals methanol, zal de beschikbaarheid van deze brandstoffen en technologieën toenemen en ook oplossingen bieden voor kleinere schepen.”

Walstroomvoorziening

Port of Gothenburg voorziet ook al in walstroomvoorziening op meerdere terminals in de haven, onder meer voor schepen die België bedienen. Met walstroom hoeven schepen hun hulpmotoren niet te laten draaien terwijl ze in de haven liggen, waardoor er geen uitstoot is aan de kade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.