afval

Verantwoorde mobiliteit in de afvalsector

Vaak vind je in de binnenstad meerdere afval ophaalwagens terug, zowel van private als openbare inzamelaars. Naar veiligheid, mobiliteit en milieu is hier nog een grote ruimte tot verbetering. Met dit innovatief proefproject slaan de intercommunale Imog en milieubedrijf Vanheede Environmental Services de brug en zamelt één vrachtwagen huishoudelijk restafval en het aan huishoudelijk vergelijkbaar bedrijfsrestafval in. Het is niet meer belangrijk WIE het afval buiten zet, maar wel WAT

afval

Het ophalen van bedrijfsafval in steden wordt alsmaar moeilijker door de beperkingen die lokale besturen opleggen aan bedrijfsvoertuigen. Om het ophalen van bedrijfsafval efficiënter te laten verlopen zijn investeringen nodig in technologie en materieel. Maar hoe pakken bedrijven dit best aan en waarin moet men investeren? Het VIL-project ‘Urban Waste Collection’ gaat, samen met vijf steden of intercommunales en zeven bedrijven, op zoek naar antwoorden op deze vragen. Bedrijven genereren

De vervuiler betaalt

Vanaf 1 januari zullen schippers in de binnenvaart moeten betalen voor hun afval. In ruil mogen ze hun afvalstoffen afgeven bij een van de ontvangstinrichtingen  langs de waterwegen. Het systeem hanteert het principe “de vervuiler betaalt”. In Belgie zal ITB de bijdragen innen en de financiering van de ontvangstinrichtingen op zich nemen. Betalingen gebeuren met een ecocard. Bron: De Lloyd