Bedrijfsafval ophalen in de stad: Op zoek naar oplossingen

afval

Het ophalen van bedrijfsafval in steden wordt alsmaar moeilijker door de beperkingen die lokale besturen opleggen aan bedrijfsvoertuigen. Om het ophalen van bedrijfsafval efficiënter te laten verlopen zijn investeringen nodig in technologie en materieel. Maar hoe pakken bedrijven dit best aan en waarin moet men investeren? Het VIL-project ‘Urban Waste Collection’ gaat, samen met vijf steden of intercommunales en zeven bedrijven, op zoek naar antwoorden op deze vragen.

Bedrijven genereren verschillende soorten afval en dit in aanzienlijke volumes. De inzameling en ophaling van bedrijfsafvalstoffen wordt uitgevoerd door gespecialiseerde afvalbedrijven. Deze partijen worden geconfronteerd met een wildgroei aan regels opgelegd door de stadsbesturen: tijdsvensters, lage emissiezones, toegangsverbod voor zwaar vrachtvervoer in het centrum, snelheidsbeperkingen, circulatieplannen,… Steden nemen deze maatregelen elk vanuit hun eigen problematiek (bv. verminderen van fijnstof, voorkomen van schade aan historische gebouwen, mobiliteit, enz.) Het inzamelen van afval wordt hierdoor steeds moelijker.

Duurzame logistieke oplossingen

Met dit project wil VIL de betrokken stakeholders samenbrengen om rendabele, praktisch haalbare en breed gedragen logistieke oplossingen uit te werken en te testen. “We zullen de huidige afvalstromen en de opgelegde beperkingen analyseren en in kaart brengen. Daarnaast komen zeker ook best practices in het bedrijfsafvalstoffenbeheer aan bod. Samen met de deelnemende partners zullen we oplossingsrichtingen definiëren, uitwerken en hun impact evalueren”, zegt Ludo Sys, projectleider bij VIL.

De uitgewerkte logistieke concepten zullen uitrolbaar zijn in alle Vlaamse steden. Op die manier wordt een gedegen onderbouwing aangeleverd voor het investeringsbeleid van de logistieke operatoren.

Dit VIL-project zal bijdragen aan de leefbaarheid van de steden (veiligheid, emissies, mobiliteit,…) en ook perspectieven bieden voor een maximale valorisatie van stedelijke bedrijfsafvalstoffen.

Nood aan overleg tussen operatoren en overheid

Het project gaat van start in samenwerking met vijf steden/intercommunales en zeven bedrijven, waaronder Suez. Peter Bevers, National Logistics Manager Belgium bij Suez: “Bij SUEZ denken we circulair: via innovatie en co-creatie zetten we maximaal in op nieuwe grondstoffen. Daarnaast ijveren we voor een schonere wereld waarin logistiek en duurzame mobiliteit in de binnensteden hand in hand gaan. Om operatoren en de geldende regelgeving te aligneren, zijn maatregelen nodig en dienen we samen innovatieve oplossingen te bedenken die implementeerbaar zijn. Het VIL-project Urban Waste Collection is een initiatief dat ons daarbij zal helpen.”

Projectdeelnemers

Bebat, INOVIM, IVBO, MCA Recycling, Mirom (Milieuzorg Roeselare en Menen), Recupel, Renewi, stad Genk, stad Mechelen, IMOG i.o.v stad Kortrijk, Suez en Vanheede Environmental Group.

Dit project wordt gesteund door VLAIO, het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse overheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.