binnenvaart

binnenvaart

Een jaar lang meten op 19 schepen heeft een gedetailleerd inzicht opgeleverd in de emissies en de bepalende factoren daarvoor in de binnenvaartsector. Dit ‘high-definitie telemetrie’-project, uitgevoerd door Covadem, Shipping Technology, Nestra, TNO en het EICB in opdracht van de Topsector Logistiek, heeft geleid tot superieure inzichten en belangrijke conclusies. ONDERSCHATTING WERKELIJKE EMISSIES Een van de meest opvallende bevindingen van het onderzoek is dat de tot nu toe gehanteerde kengetallen

Binnenvaart - Copyright Port of Antwerp - Bruges

De Vlaamse Regering heeft, op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, een nieuwe tijdelijke financiële ondersteuning van de binnenvaart goedgekeurd. “Tot en met 3 november 2023 kunnen inlandterminals, barge-operatoren of andere intermodale partijen projectvoorstellen indienen die het goederenvervoer van en naar de Vlaamse havens verbeteren via corridorshuttles of terminal-hub shuttles”, aldus minister Peeters. Het doel van het impulsprogramma binnenvaart, een samenwerking tussen het Departement Mobiliteit

Goederenvervoer via binnenvaart tussen North Sea Port en achterland neemt toe tot 60%

In North Sea Port groeit het transport van goederen naar het achterland via de binnenvaart gestaag door. In slechts vijf jaar tijd is dit percentage gestegen van 54% naar een indrukwekkende 60%. Deze bevindingen zijn afkomstig uit het vijfde onderzoek dat de haven heeft uitgevoerd onder bedrijven in het hele grensoverschrijdende havengebied. Als een multimodale haven legt North Sea Port een sterke nadruk op duurzaam vervoer. Voor de vijfde keer

binnenvaart

In 2022  werden er minder goederen vervoerd over de Vlaamse binnenvaartwegen. Door de economisch zwakkere tweede helft van het jaar, daalde het volume met 4,8 procent. De eerste helft was nochtans stabiel. Er werden dus weer minder dan 1 miljoen containers vervoerd. In 2021 werd dat aantal nog wel gehaald. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters ziet de oorzaak van de daling, maar blijft geloven in binnenvaart.

Seafar - River Drones

RensenDriessen Shipbuilding kondigt de start aan van de bouw van tien semi-autonome schepen. Klantbesprekingen begonnen in juni 2021, waarbij de route werd verkend om semi-autonome schepen te bouwen met in-house ontwikkelde Seafar-technologie. Om de vloot te diversifiëren, heeft de klant besloten om deze schepen, geschikt voor zowel droge lading als containers, in gebruik te nemen met de best beschikbare innovatieve technologie voor zowel duurzaamheid als automatisering. De schepen zullen worden

binnenvaart - foto vlaamse overheid

Op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft de Vlaamse Regering op vrijdag 14 januari haar definitieve goedkeuring gegeven aan een tijdelijke financiële ondersteuning van de binnenvaartsector. “Concreet gaat het over een steunmaatregel waarmee we een deel van de extra kosten dekken die gepaard gaan met het inleggen van extra verbindingen naar de havens van Antwerpen en Zeebrugge. De komende 4 jaar maken we met Vlaanderen

Van Moer Logistcs - Binnenvaart

Van Moer Logistics viert het 10-jarig bestaan van zijn intermodale activiteiten met nieuwe partner Agrifirm in Grobbendonk. Met de opstart van Agrifirm kijkt de logistieke groep uit Antwerpen terug naar het ontstaan van hun intermodale activiteiten. Na een uitdagend begin blikt oprichter Jo Van Moer terug over het risico dat hij in 2011 nam met de overname van zijn eerste containerterminal in Grimbergen. Dankzij de nieuwe samenwerking met Agrifirm worden

binnenvaart

‘Goederenvervoer verschuiven naar spoor en binnenvaart’ De Vlaamse overheid lanceert een oproep voor projecten die de logistieke keten duurzaam kunnen optimaliseren. “We moedigen verladers en logistieke dienstverleners aan om initiatieven te nemen waarmee we vrachtwagens van de weg halen en de modal shift naar het spoor of de binnenvaart realiseren. Zo verhogen we de efficiëntie van het goederenvervoer, verminderen we de druk op het wegennet en verlagen we onze uitstoot”,

ZES lanceert nieuw energiesysteem in Nederland voor de verduurzaming van de binnenvaart

Op 2 juni is Zero Emission Services B.V. (ZES) opgericht. ZES introduceert een nieuw energiesysteem voor de verduurzaming van de binnenvaart. Dit gebeurt met een voor iedereen toegankelijke infrastructuur voor emissieloos varen. Schoon, klimaatneutraal en klaar om de competitie met fossiele brandstoffen aan te gaan. ZES biedt hiervoor een volledig producten- en dienstenpakket dat is gebaseerd op verwisselbare batterijcontainers met groene stroom, laadstations, technische ondersteuning en een innovatief betaalconcept voor

Helft goederen van North Sea Port naar achterland gaat via binnenvaart

North Sea Port ziet dat het vervoer van goederen naar het achterland voor 54% via de binnenvaart gaat. Dat blijkt uit een onderzoek dat de haven verrichtte bij bedrijven in het hele havengebied. Als multimodale haven zet ze in de toekomst verder in op duurzaam vervoer. North Sea Port voerde onderzoek uit naar de vervoersmogelijkheden die bedrijven gebruiken om goederen naar het achterland te vervoeren. Daaruit blijkt dat 54% van

Honda schuift jaarlijks ruim 1400 containers naar binnenvaart

Honda Motor Europe Logistics in Gent gaat binnenschepen inzetten voor het transport van onderdelen en afgewerkte producten. Dinsdag 11 juni startte Honda met het vervoer van containers van de haven van Antwerpen naar North Sea Port via de binnenvaart. Hiermee zet de autoproducent in op ‘groen’ transport. North Sea Port stimuleert bedrijven zoveel mogelijk om in te zetten op duurzaamheid. De modal shift is hier een belangrijk onderdeel van: minder

North Sea Port

Jaarlijks worden er 15.000 containers met een rechtstreekse binnenvaartdienst vervoerd tussen Rotterdam, Vlissingen, Terneuzen en Gent. Twee jaar geleden investeerden de Rotterdamse haven en North Sea Port in deze nieuwe verbinding, die is opgezet door logistiek dienstverlener Danser Group.  “We kunnen zo meer lading via de binnenvaart binnen deze corridor vervoeren.” Vóór 2016 bestond er nog geen vaste dienst die deze vier havens met elkaar verbond. Er was wel binnenvaarttransport

Vlaamse binnenvaart breekt alle records

Het goederentransport over de Vlaamse waterwegen kende in 2017 een absoluut recordjaar. Er werd ruim 72 miljoen ton goederen vervoerd via de binnenvaart. Dat is een stijging van 6,5 procent ten aanzien van 2016. Ook het containervervoer noteerde met 823.502 containers opnieuw een historisch record. “Topcijfers”, vindt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Elke vracht die vervoerd wordt over het water, moet niet meer over de weg. Als de binnenvaart

Zeehavens van kapitaal belang voor de binnenvaart

De binnenvaart wordt voortdurend belangrijker bij de aan- en afvoer in onze havens. Dat is een gunstige evolutie voor wie het zwaar goederenvervoer over de weg wil beperken. Ook worden vanuit de zeehavens steeds meer containers per binnenschip vervoerd naar het hinterland, vooral vanuit de haven van Antwerpen. In tegenstelling tot de situatie in de havens, stagneert het containervoer op de terminals langs onze binnenwateren. Deze conclusie trekt Promotie Binnenvaart

proefproject voor versnelde opleiding van matroos tot schipper op een binnenschip

Promotie Binnenvaart Vlaanderen begint met een proefproject voor een versnelde opleiding van matrozen tot schipper op een binnenschip. Het initiatief gaat vandaag van start, en gebeurt in samenwerking met Syntra Midden-Vlaanderen en de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Hoewel de binnenvaart reeds grotendeels een gewestelijke materie is, blijft de federale overheid in ons land nog altijd bevoegd voor de algemene reglementering op het verkeer en vervoer. Daaronder valt ook het

Haven Antwerpen geeft binnenvaart eigen marifoonkanaal voor meren en ontmeren

Vanaf 1 augustus moeten binnenschepen die de haven van Antwerpen aandoen via marifoonkanaal 60 melden dat ze willen meren of ontmeren. Vroeger werden op dit kanaal de ligplaatsen aan de terminals in het Deurganckdok, aan de Europa- en Noordzeeterminal en aan de Scheldesteigers Linkeroever gemeld. Dat gebeurt vanaf 1 augustus via marifoonkanaal 2. De verandering komt er om de zichtbaarheid van de binnenvaart binnen de haven van Antwerpen te verhogen.

Seminarie: Ooit aan gedacht om over te schakelen op Binnenvaart? Mis de Boot niet op 24 april!

Betreft: Ooit aan gedacht om over te schakelen op Binnenvaart? Mis de Boot niet op 24 april! Beste collega Kom op 24 april naar het VIB-seminar Mis de Boot Niet! – Binnenvaart en Short Sea Shipping als belangrijke Schakel Gosselin Container Terminal – Deurne, Antwerpen Schrijf hier in voor het seminar over Binnenvaart en SSS Tijdens het seminar van 24 april krijgt u praktische, onmiddellijk bruikbare informatie. Zo kan u

De vervuiler betaalt

Vanaf 1 januari zullen schippers in de binnenvaart moeten betalen voor hun afval. In ruil mogen ze hun afvalstoffen afgeven bij een van de ontvangstinrichtingen  langs de waterwegen. Het systeem hanteert het principe “de vervuiler betaalt”. In Belgie zal ITB de bijdragen innen en de financiering van de ontvangstinrichtingen op zich nemen. Betalingen gebeuren met een ecocard. Bron: De Lloyd

Rent-a-ship met vertraging toch van start

Vanaf 1 november varen 200 schepen onder de vlag van Rent-a-Ship. Het intitiatief beoogt meer transparantie in de sector van de binnenvaart. Ondernemers in de binnenvaart organiseren zich en presenteren zich gezamelijk. Op die manier moet er meer transparantie komen over de kosten, maar moet er ook een evolutie komen naar een efficiëntere aanpak van het transport. Doel hier is een betere service en hogere betrouwbaarheid. Rent-a-Ship baseert zijn beleid