haven gent

3000 vacatures in Gentse haven

De Gentse haven heeft momenteel 3000 openstaande vacatures. Ten opzichte van zes jaar geleden is dat een stijging van 60%. De meeste bedrijven in de haven geven dan ook aan dat ze vacatures niet makkelijk ingevuld krijgt. Vaak gaan bedrijven daarom lagere diploma eisen stellen van sollicitanten. Ook kennis van de Nederlandse taal wordt steeds minder vaak een criterium. Dat komt natuurlijk omdat de havenbedrijven vaker naar het buitenland kijken

groene waterstof

De Haven van Gent krijgt een groene waterstof fabriek. Er wordt een elektrolyse-eenheid gebouwd van 2,5 megawatt om waterstof te maken. Er is een uitbreidingsmogelijkheid om deze capaciteit te verdubbelen. De bouw past in het plan om een groene energiehub te maken in de Gentse haven. Groene waterstof is gewonnen zonder CO2-uitstoot. De meeste waterstof die vandaag gemaakt wordt, maakt nog gebruik van aardgas en heeft dus wel CO2 uitstoot.

Haven Gent en Zeeland Seaports fuseren tot North Sea Port

Op vrijdag 8 december is de fusieovereenkomst tussen Zeeland Seaports en het Havenbedrijf Gent getekend. Alle acht aandeelhouders van beide havens stemden tijdens de afgelopen weken in met de fusie. De ondertekening vond plaats op een schip dat symbolisch vanuit Gent over de Nederlandse grens richting Terneuzen voer. De naam van de grensoverschrijdende fusiehaven wordt North Sea Port. Deze fusiehaven staat voor het 60-kilometer-lange grensoverschrijdende havengebied van Vlissingen, Borsele en

Haven Gent

De Vlaamse Regering heeft het licht op groen gezet voor een omvorming van het Havendecreet. Zo wordt de weg vrijgemaakt voor een fusie tussen de Haven van Gent en de Nederlandse Havens in Zeeland. “We willen de Haven van Gent alle kansen geven om verder te groeien en nog meer welvaart naar Vlaanderen te halen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. Een vergaande samenwerking tussen de Haven van Gent

Haven Gent

Goederenoverslag haven Gent in derde kwartaal Net als vorig jaar zit de haven Gent voor de eerste negen maanden van het jaar inzake goederenoverslag op het hoogste peil ooit. Dit is ook nu voornamelijk te danken aan het beste niveau van de overslag via zeevaart, stelt het Havenbedrijf Gent vast. Maar ook de binnenvaart wipt over het niveau van 2016. De haven zal eind dit jaar voor het tweede jaar

Shortsea Shipping: 2015 breekt de records

Shortsea Shipping blijft groeien. De tonnage van het vorige recordjaar 2014 werd in 2015 van de tabellen geveegd met 2 miljoen ton meer behandelde cargo. Dit blijkt uit cijfers die zijn vrijgegeven door het Promotiebureau Shortsea Shipping Vlaanderen. · De shortsea trafiek in de 4 Vlaamse havens steeg in 2015 met 144.888.087 ton of 1,4% t.o.v. 2014 (142.860.448 ton). · Het aandeel van het shortsea transport tegenover de globale trafiek

Haven Gent zet record neer voor behandeling van stukgoed

Voor de eerste negen maanden zit de goederenoverslag van de Gentse haven op een gelijkaardig peil als in 2014 en 2013. Dit is te danken aan de blijvende gestage toename van de overslag via zeevaart. De behandeling van stukgoed – vooral staalproducten – kent ook nu een record, stelt het Havenbedrijf Gent vast. Voor de eerste negen maanden komt het totale goederenverkeer (zeevaart en binnenvaart) op 35,4 miljoen ton. Met

Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports gaan havens promoten in Baltische staten

Het Belgische Havenbedrijf Gent en het Nederlandse Zeeland Seaports promoten al enige tijd samen de troeven van de krachtige economische regio tussen Vlissingen en Gent. Van maandag 24 tot en met vrijdag 28 augustus trekken de havenbedrijven met een twintigtal bedrijven en organisaties uit hun havens naar Estland, Letland en Litouwen om daar de beide havens te promoten. Meer bepaald de sectoren van de vloeibare en droge bulk, biochemie en

België en Nederland ondertekenen akkoord voor aanleg Nieuwe Sluis Terneuzen

Vlaams minister Ben Weyts (Mobiliteit en Openbare Werken) en de Nederlandse minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) ondertekenden op donderdag 5 februari 2015 het ‘Verdrag tussen Nederland en Vlaanderen voor de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen’. Het Havenbedrijf Gent is uiterst opgetogen met dit historische moment. De Nieuwe Sluis Terneuzen verbetert immers de toegang tot de havens van Gent en Terneuzen. Bovendien zorgt de nieuwe sluis voor

Geen prijsstijgingen voor Haven Gent in 2015

Het Havenbedrijf Gent voert voor 2015 geen algemene prijsverhoging door. Zowel voor het afmeren van een schip als voor het gebruik van allerlei diensten in de haven blijft in 2015 het prijzenpeil op hetzelfde niveau als in 2014. De handhaving van de prijzen is ingegeven door de lage inflatie. Voor het (bijna voorbije) jaar 2014 voerde het Havenbedrijf eind vorig jaar ook maar een bescheiden verhoging van de tarieven voor

scheepvaartverkeer haven Gent gestremd door aanvaring in Terneuzen

Dinsdagochtend deed er zich in de Oostsluis in Terneuzen een aanvaring voor. Hierdoor kan het scheepvaartverkeer er naar verwachting tot 26 februari 2014 niet meer door, zo vernam het Havenbedrijf Gent van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit. Incidenten in een sluis, waardoor de toegang tot de haven wordt beperkt, zijn nog redenen om de grote zeesluis te bouwen ondervindt het Havenbedrijf nogmaals. Het sluizencomplex in Terneuzen is de toegang tot het

Havenbedrijf Gent opgetogen met extra investeringen van Katoen Natie op bestaande terreinen

Katoen Natie zal verder investeren op de huidige bedrijventerreinen in de haven van Gent, zo vernam het Havenbedrijf recent van Katoen Natie. Meer bepaald op de bestaande locatie in het bedrijventerrein Skaldenpark wenst Katoen Natie zijn activiteiten verder te ontwikkelen. Het Havenbedrijf Gent is uiteraard opgetogen dat een bedrijf dat reeds in de haven is gevestigd extra investeringen voorziet. Dit kan immers bijkomende jobs en goederenoverslag opleveren. Het Havenbedrijf heeft

Moeilijke start van 2013 voor haven Gent

De Gentse haven boekte in het eerste kwartaal van 2013 een totale goederenoverslag van 11,6 miljoen ton. Gent kent hiermee een daling van 3,6% tegenover dezelfde periode vorig jaar. De trend van toenemende export blijft wel aangehouden. Met een totale goederenoverslag via zeevaart en binnenvaart van 11,6 miljoen ton noteerde Gent 430.000 ton minder dan in het eerste kwartaal van vorig jaar, of een daling van 3,6%. In het eerste

Shuttlewise start met containertrein tussen haven Gent en het Italiaanse Mortara

Intermodaal operator Shuttlewise start vanaf maandag 4 maart 2013 een nieuwe treindienst met containers van de haven van Gent naar het Noord-Italiaanse Mortara. Voor de Gentse haven is dit de eerste internationale containershuttle per spoor. De trein start telkens van de goederenterminal van het overslagbedrijf Stukwerkers aan het Mercatordok. Deze containershuttle zal 5 maal per week in beide richtingen gaan rijden met een capaciteit van om en bij 80 TEU.

Project Duurzame Havens krijgt bijna 400.000 euro van Europa

De stuurgroep  van de Grensregio Vlaanderen-Nederland heeft Europese subsidies toekend aan het project ‘Duurzame Zeehavens’. In totaal gaat er 397 214 euro naar de duurzame ontwikkeling van de havens van Antwerpen, Gent, Zeebrugge, Oostende en Terneuzen/Vlissingen. De bevoegde gedeputeerde Peter Bellens is verheugd met deze beslissing: “Dit project heeft een belangrijke impact op de provincie Antwerpen. 155.000 euro gaat immers naar de Haven Van Antwerpen om een milieugerelateerde databank voor

Samenwerking tussen haven Gent en Zeeland over beheer scheepvaart op Kanaal Gent-Terneuzen

De havens van Gent en Zeeland zullen in de toekomst nauwer gaan samenwerken met als doel om samen de scheepvaart op het Kanaal Gent-Terneuzen te beheren. Dat moet ook gebeuren vanaf één locatie. Op dit moment nemen schepen contact op met elke haven afzonderlijk. In Nederland is dat Rijkswaterstaat en de havenautoriteit Zeeland Seaports. In Vlaanderen is dat het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en het Havenbedrijf Gent. Dat

Goederenoverslag haven Gent blijft op koers

De Gentse haven boekte voor het derde kwartaal van 2012 een totale goederenoverslag van 12,7 miljoen ton, wat 4,4 % meer is dan in het derde kwartaal van 2011. Na 9 maanden houdt de haven het elan van vorig jaar aan. Januari-september Voor de eerste drie kwartalen van 2012 realiseerde de haven van Gent een totale overslag van 37,7 miljoen ton. Hiermee zit Gent op dezelfde koers als vorig jaar.

Haven Gent zet schepen op walstroom

Vanaf 2014 zal de haven van Gent voorzien dat schepen gebruik kunnen maken van walstroom. De bedoeling hiervan is dat schepen hun generatoren of motoren kunnen stilleggen en dus het milieu minder zullen belasten. De eerste voorziening komt aan de Multimodale Terminal aan het Mercatordok. Het Havenbedrijf Gent gaat alles voorzien om de elektriciteit op de kaai te brengen. Hieraan hangt een kostenplaatje van 40.000 euro. In de haven van

Haven Gent behandelt even veel goederen als de voorbije jaren

De haven van Gent heeft in de eerste helft van dit jaar zo goed als even veel goederen behandeld als in dezelfde periode van 2010 en 2011. In het eerste kwartaal waren de cijfers voor de zeevaart nog een procent beter, maar de tweede helft deed deze terugvallen na een daling met 1,8 procent. De binnenvaart deed het wel beter, daar werd een stijging met 4,5 procent opgetekend. Als redenen

Goederenbehandelaars in Belgische zeehavens maakten prijsafspraken

Uit onderzoek van het Auditoraat van de Raad voor de Mededinging blijkt dat stouwers gedurende 15 jaar prijsafspraken maakten. Dat gebeurde tusssen 1991 en 2006. De betrokken bedrijven kunnen zelf nog reageren op het onderzoek. Aanvankelijk gebeurde dit enkel in Antwerpen, maar al snel werden ook de zeehavens in Gent en Zeebrugge betrokken. In 2006 gebeurden er in dit kader al huiszoekingen. De zaak wordt nu verder behandeld door een