shortsea

Short Sea Shipping in 2012, de cijfers

Ondanks de crisis heeft shortsea shipping in de vier Vlaamse havens zeer goed standgehouden in 2012. Meer zelfs: t.o.v. het recordjaar 2011 was er met iets meer dan 134 miljoen ton behandelde goederen in 2012 maar een relatief kleine terugval van -0.85%. Dit blijkt uit cijfers die zijn vrijgegeven door het Promotiebureau Shortsea Shipping Vlaanderen. De shortsea trafiek in de Vlaamse havens zakt met 134,1 miljoen ton 0,85% onder het

Stemcor sluit langetermijncontract met Katoen Natie voor opslag staal in Antwerpse haven

Stemcor, ’s werelds grootste onafhankelijke staalhandelaar, heeft een langetermijncontract afgesloten met Katoen Natie voor de behandeling en opslag van staal in de Antwerpse haven. Het staal zal worden opgeslagen in een speciaal daarvoor gebouwd distributiecenter dat Stemcor de mogelijkheid biedt om zijn Europese klanten optimaal te bedienen. De keuze voor Katoen Natie, en voor de Antwerpse haven, gebeurde op basis van een business analyse waarbij de optimalisering van de hele

De Europese Commissie wil de wetgevende voorstellen resulterend uit het Blue Belt-project, ter bevordering van de intra-Europese shortseatrafieken, tegen het voorjaar van 2013 klaar hebben. Bedoeling is dat alle regels een jaar later in werking treden waardoor er binnen de EU een “maritieme ruimte zonder grenzen” tot stand komt met vereenvoudigde douaneprocedures. Het project zelf startte onder het Belgische Voorzitterschap van de EU in de tweede helft van 2010. 250

De Shortsea cijfers: records en crisis

2011 kende twee totaal verschillende jaarhelften wat de totaal behandelde shortsea lading in de 4 Vlaamse havens betreft. Het eerste semester 2011 (+4.7% t.o.v. het eerste semester 2010) leidde tot recordcijfers voor die periode. In de tweede helft van 2011 sloeg de crisis toe: 5.6 miljoen ton minder shortsealading werd behandeld in de 4 Vlaamse havens dan in de eerste helft van dat jaar (-8.6%). De shortsea cijfers van de