Tarieven stijgen in een turbulente pakketvervoersmarkt

De pakketvervoersmarkt is afgelopen jaar volop in beweging geweest. Natuurlijk waren er de speculaties over, en de uiteindelijke overname van, TNT door UPS. Daarnaast hebben ook de tarieven voor pakketvervoer geen consistente ontwikkeling doorgemaakt. Een artikel van Michiel van Dorst en Gijs Hofman van LHC Consulting.

Er waren voor een aantal lanes aanzienlijke tariefdalingen, terwijl er op andere lanes ook stevige stijgingen konden worden waargenomen. Voor komend jaar valt op dat aanzienlijk meer verladers een algemene stijging van de tarieven verwachten.

Dit blijkt uit de resultaten van de Courier Express Parcel (CEP) Benchmark die LHC Consulting tweemaal per jaar uitvoert. De CEP Benchmark vergelijkt de gecontracteerde tarieven voor pakketvervoer onder grote verladers voor verschillende pakketdiensten. De studie die LHC Consulting dit voorjaar uitvoerde had betrekking op ruim 15 miljoen pakketzendingen. De verschillende deelnemers besteden gezamenlijk ruim € 1 miljard aan pakketvervoer op jaarbasis.

Tariefontwikkeling binnenlands en internationaal pakketvervoer

Een trend die al jaren terugkomt in de CEP Benchmark is een toenemend gebruik van dag-specifieke pakketdiensten zoals Day Definite en Next Business Day service. Meer dan 90 procent van alle zendingen uit de benchmark wordt op deze manier verstuurd. Tijd-specifieke diensten zoals Next Business Day 9:00 en 12:00 worden in nog geen 10 procent van de gevallen gebruikt.

Wanneer we de actuele tarieven voor dag-specifieke pakketdiensten vanuit Nederland op een aantal lanes vergelijken met die van vorig jaar, dan vallen de volgende zaken op:

 • De tarieven voor lichte binnenlandse zendingen zijn sterk gedaald. Voor zwaardere pakketzendingen zijn de tarieven juist aanzienlijk gestegen (Day Definite service) dan wel ongeveer gelijk gebleven (Next Business Day service).
 • De tarieven voor internationale Day Definite zendingen naar Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn in alle gevallen fors gedaald. Het gaat hierbij om dalingen van tussen de 5 en meer dan 10 procent.
 • De tarieven voor internationale Next Business Day zendingen hebben een minder consistente ontwikkeling doorgemaakt. De tarieven voor dergelijke zendingen op Frankrijk lieten een zeer scherpe daling zien, terwijl de tarieven op Duitsland ongeveer gelijk gebleven zijn. De tarieven op het Verenigd Koninkrijk zijn juist weer aanzienlijk gestegen.

Verwachte ontwikkeling in tarieven pakketvervoer

Er werd de deelnemers aan de benchmarkstudie ook gevraagd hoe zij verwachten dat de tarieven voor pakketvervoer zich komend jaar verder zullen ontwikkelen. Hieruit kwam een opvallend verschil ten opzichte van vorig jaar naar voren. Terwijl dit jaar bijna de helft van de deelnemers een prijsstijging van maximaal 5 procent verwacht, lag dit percentage vorig jaar op nog geen 30 procent. Andersom ging vorig jaar 60 procent van de deelnemers er van uit dat de tarieven gelijk zouden blijven en is dat percentage dit jaar gedaald tot 40 procent. Het lijkt er dus op dat de algemene opinie onder de deelnemers omtrent de vraag naar en de prijs van pakketvervoer aan het veranderen is. Mogelijk wordt de verwachting onder de deelnemers ook beïnvloed door belangrijke ontwikkelingen aan de aanbodzijde zoals de eerder genoemde overname van TNT door UPS.

Kwalitatieve trends met betrekking tot pakketvervoer

De benchmarkstudie vergeleek niet alleen de tarieven voor pakketvervoer van de verschillende deelnemers, maar keek ook naar andere relevante aspecten op het gebied van inkoopstrategie, contracten en additionele kosten, service en duurzaamheid. Hieronder volgt een overzicht van de meest opvallende bevindingen:

Inkoopstrategie

 • De belangrijkste focus tijdens inkooptrajecten is zo goed als onveranderd ten opzichte van vorig jaar. Kosten en service vormen de voornaamste aandachtspunten met respectievelijk 47 en 39 procent, op ruime afstand gevolgd door duurzaamheid met 14 procent.
 • Pakketvervoer wordt door de helft van de deelnemers aan de benchmarkstudie op regionaal niveau ingekocht. Door 30 procent van de deelnemers gebeurt dit wereldwijd centraal, terwijl dit bij 10 procent van de deelnemers juist op land- of siteniveau gebeurt. De keuze voor een bepaalde mate van centralisatie hangt af van verschillende factoren zoals bedrijfsgrootte, organisatiestructuur en bestuursmodel.
 • Tijdens transporttenders worden er meestal tussen de 5 en 10 pakketvervoerders uitgenodigd. Gemiddeld wordt er door de deelnemers aan de benchmarkstudie daadwerkelijk gebruik gemaakt van 5 vervoerders, waarbij 3 vervoerders 80 procent van het zendingsvolume op zich nemen.
 • Er is een opvallend verschil tussen de frequentie waarmee pakketvervoer wordt ingekocht en de frequentie waarmee er tussen pakketvervoerders wordt gewisseld. In de overgrote meerderheid van de gevallen wordt pakketvervoer minimaal eens per 2 jaar ingekocht. Daar tegenover staat dat er gemiddeld voor minimaal 3 jaar van de diensten van een vervoerder gebruik wordt gemaakt.
 • Het gezamenlijk inkopen van transportdiensten door verladers staat nog in de kinderschoenen. Desalniettemin zou ongeveer de helft van de participanten geïnteresseerd zijn in een dergelijk initiatief wanneer dit voor pakketvervoer zou worden opgestart.

Contracten en additionele kosten

 • De gemiddelde contractduur tussen de verladers die deelnamen aan de studie en hun pakketvervoerders bedraagt ruim 2 jaar. De geldigheid van de tarieven binnen deze contracten is gemiddeld ruim een jaar.
 • Naast de vrachttarieven is er bij alle deelnemers een brandstoftoeslag van toepassing. In 74 procent van de gevallen vindt er maandelijks een update op deze toeslag plaats. In de overige gevallen gebeurt dit minder frequent.
 • Momenteel ligt de standaard brandstoftoeslag die de wereldwijde pakketvervoerders hanteren tussen de 8,5 en 21,5 procent. De daadwerkelijke brandstoftoeslag die verladers betalen is afhankelijk van de gekozen vervoerder, pakketdienst en de individuele afspraken die zij hierover maken met hun vervoerders.

Service

 • Gemiddeld is het target voor On Time Delivery (OTD) dat de deelnemers hanteren 98,2 procent, terwijl de vervoerders gemiddeld 97,7 procent van de zendingen op tijd afleveren.
 • Alle deelnemers aan de benchmarkstudie maken gebruik van de Track & Trace functionaliteiten van hun vervoerders. Andere serviceaspecten die veelvuldig worden gebruikt zijn pick-up service, managementrapportages, EDI en zaterdagleveringen.

Duurzaamheid

 • Ongeveer 30 procent van de verladers meet en rapporteert de CO2-voetafdruk van haar pakketvervoer. Daarmee is dit percentage ongeveer gelijk gebleven aan vorig jaar. Daarnaast verwacht 43 procent van de deelnemers dat haar vervoerders hun CO2-emissies rapporteren.
 • Vervoerders worden over het algemeen geacht het initiatief te nemen op het gebied van duurzaamheid. Verladers zijn echter niet bereid extra te betalen voor deze initiatieven.
 • Tijdens de interviews met de deelnemende verladers bleek tevens dat er nog een groot aantal bedrijven is waarbij duurzaamheid op het gebied van transport niet de aandacht krijgt die het verdient.

Besparingspotentieel of competitief voordeel?

Ook afgelopen jaar hebben de tarieven voor pakketvervoer weer een sterk uiteenlopende ontwikkeling doorgemaakt. In combinatie met de inkoopprestaties van de verschillende deelnemers zorgt dit voor grote onderlinge verschillen voor wat betreft het besparingspotentieel dat uit de benchmark naar voren kwam.

Gemiddeld bedroeg het besparingspotentieel onder de deelnemers ruim 5 procent, maar er waren ook verladers waarvoor een aanzienlijk groter potentieel werd geïdentificeerd. Aan de andere kant waren er ook bedrijven die een competitief voordeel ten opzichte van de concurrentie bleken te hebben. De noodzaak van benchmarking voor het identificeren van deze verschillen ten opzichte van collega-bedrijven is dus onverminderd groot.

Verladers kunnen de individuele resultaten van de benchmark vervolgens gebruiken om zich tijdens besprekingen met vervoerders te richten op die lanes waarop ze achterblijven bij de markt. Bedrijven die bovengemiddeld presteren kunnen de resultaten intern gebruiken om aan te tonen dat ze hun pakketvervoer tegen concurrerende tarieven hebben ingekocht.

Auteur: Michiel van Dorst

Co-auteur: Gijs Hofman

LHC Consulting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.