Bouw 2e sluis op Antwerpse Linkeroever gestart

In de haven van Antwerpen hebben Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, voorzitter van de Europese Investeringsbank Philippe Maystadt en havenschepen en voorzitter van het Havenbedrijf Marc Van Peel maandagnamiddag het officiële startschot gegeven voor de bouw van de tweede sluis op de Linkeroever. Het nieuwe bouwwerk is de komende jaren een van de grootste infrastructuurprojecten van Vlaanderen, om en bij de 255 mensen zullen dagelijks werken aan de realisatie van de grootste sluis ter wereld. In 2016 zal de sluis met een prijskaartje van ongeveer 340 miljoen euro in gebruik worden genomen. Voor minister Crevits is de bouw van de nieuwe sluis noodzakelijk voor een betere maritieme ontsluiting van de economische poort die de Antwerpse haven is. Voor EIB Voorzitter Maystadt zal de nieuwe sluis bijdragen tot de verdere ontplooiing van een efficiënt, multimodaal en duurzaam goederentransport, waar niet alleen de haven van Antwerpen en Vlaanderen baat bij hebben, maar ook Europa.

Betekenis voor Vlaanderen

De bouw van de Deurganckdoksluis is een van de sleutelprojecten van de Vlaamse regering en kadert binnen de doelstellingen van het Pact 2020. De Vlaamse zeehavens moeten toekomstgericht bereikbaar zijn. “Zelfs in tijden waar fors moet bespaard worden is een project als de tweede sluis op de Linkeroever cruciaal voor Vlaanderen. De return van een dergelijke investering vertaalt zich in een grotere maritieme, industriële en logistieke bedrijvigheid in de Waaslandhaven en een toenemende werkgelegenheid in de streek”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. “Deze investering bevestigt het jongste rapport van het World Economic Forum ‘The Global Competitiveness Report 2011-2012’ dat de haveninfrastructuur in België tot de wereldtop rekent. Dit wordt mogelijk gemaakt door de investeringen van de Vlaamse overheid in haar havens”, aldus nog Crevits.

Betekenis voor Europa en voor de Europese Investeringsbank (EIB)

De Haven van Antwerpen is een belangrijk knooppunt van het nieuwe EU kernnetwerk voor transport, de ruggengraat van het TEN-T netwerk. Net zoals de Europese Commissie, erkent de Europese Investeringsbank (EIB) het belang van de maritieme sector in de ontwikkeling van het Trans-Europese Transport Netwerk, ter bevordering van duurzaam transport, jobcreatie en economische groei en cohesie in de Europese Unie. Zo benadrukt de Europese Commissie de rol van de Europese zeehavens als “gateways” tot de Europese markten in de nieuwe “Transport 2050” strategie voor Europa ondersteund door de “Connecting Europe” Facility.

Zeehavens vervullen een cruciale rol als logistieke centra en hebben behoefte aan efficiënte hinterlandverbindingen. Hun ontwikkeling is essentieel om de steeds toenemende goederenvolumes te verwerken, zowel via kustvaart binnen Europa, als via scheepvaart van en naar de rest van de wereld. Ook het spoor en de binnenvaart moeten een grotere rol spelen voor het vervoer van goederen naar het hinterland. “Dit is een belangrijke bekommernis van de Europese Unie en is des te meer prioritair omwille van de uitdagingen op gebied van klimaat en energie”, zegt Philippe Maystadt, Voorzitter van de Europese Investeringsbank (EIB). “De nieuwe sluis in de haven van Antwerpen zal bijdragen tot de verdere ontplooiing van een efficiënt, multimodaal en duurzaam goederentransport, waar niet alleen de haven van Antwerpen en Vlaanderen baat bij hebben, maar ook Europa“, besloot Maystadt.

Noodzaak voor de haven van Antwerpen

De Antwerpse haven heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld op de Linkeroever. Met een aantal belangrijke ontwikkelingen voor de deur, zoals de verlenging van het Verrebroekdok en de ontwikkeling van de Saeftinghezone, is een tweede maritieme toegang tot het gebied onontbeerlijk. “De tweede sluis vormt een belangrijke sleutel voor de verdere uitbouw van onze haven op de Linkerscheldeoever”, zegt havenschepen Marc Van Peel. “Dankzij een tweede sluis en de eind vorig jaar afgeronde Scheldeverdieping bieden we als Antwerpse haven een gepast antwoord op de schaalvergroting in het scheepvaartverkeer en behouden we onze positie als de nummer twee van Europa.

Financiering

De kostprijs van de sluis en aanhorigheden wordt geraamd op circa 340 miljoen euro. De Europese Investeringsbank, voor wie dit project kadert in de verwezenlijking van het Trans-Europese netwerk voor transport en de ontwikkeling van de duurzame transportmodi, werd bereid gevonden om 50% van de totaalprijs van de constructie te financieren, met een maximum van 170 miljoen euro. Daarnaast verleent ook KBC Bank een kredietlijn van 81 miljoen euro. Het resterende bedrag wordt door het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en de Vlaamse regering op tafel gelegd via Nv Vlaamse Havens.

Ligging

De nieuwe sluis komt op het einde van het Deurganckdok en zal de maritieme verbinding vormen tussen de Schelde en het Waaslandkanaal. Via de sluis heeft het scheepvaartverkeer snel toegang tot alle andere dokken op de Linkeroever: het Doeldok, het Verrebroekdok, het Vrasenedok en het Noordelijk en Zuidelijk Insteekdok. De sluis komt waar de Sint-Antoniusweg en een waterkerende dijk liggen. De waterkerende dijk verdwijnt wanneer de sluis wordt aangelegd. De Sint-Antoniusweg zal via de geplande bruggen aan de sluis nog steeds een verbindingsweg blijven. Tijdens de werken aan de sluis wordt de hinder voor het wegverkeer, dankzij allerlei maatregelen, tot een minimum beperkt.

Timing

De werken aan de sluis zullen 53 kalendermaanden in beslag nemen en worden uitgevoerd door een tijdelijke handelsvennootschap bestaande uit vijf bedrijven (Jan De Nul, CEI-De Meyer en Betonac, Herbosch-Kiere en Antwerpse Bouwwerken). Op 24 oktober 2011 ging het aannemersconsortium van start met de voorbereidende werken op het terrein. De site werd opgekuist en er werden topografische metingen uitgevoerd. Nu wordt de bouwput uitgegraven, een werk dat tot de zomer van 2014 zal duren. Vanaf dan tot eind 2014 zal de aannemer in de weer zijn met de betonwerken. Gedurende het hele traject wordt er gewerkt aan de staalstructuren. De sluisgebouwen verrijzen vanaf het najaar van 2013 en zullen in het voorjaar van 2015 klaar zijn. De afsluitende baggerwerken zijn gepland van eind 2014 tot eind 2015, waarna de sluis begin 2016 in gebruik kan worden genomen.

De grootste sluis ter wereld in cijfers

De nieuwe sluis zal gebouwd worden naar het model van de Berendrechtsluis, die nu de titel van grootste sluis van de wereld draagt. Ze zal net zoals haar zus 500 meter lang en 68 meter breed zijn. Doordat de nieuwe sluis met –17,80 meter TAW, dieper zal liggen dan de Berendrechtsluis, zal deze nieuwe sluis vanaf 2016 door het leven gaan als de grootste sluis ter wereld. Dit huzarenstukje wordt uiteraard niet zomaar gerealiseerd. De komende jaren zal er maar liefst 9,1 miljoen m³ grond worden uitgegraven. Iets minder dan een derde daarvan –2,7 miljoen m³ om precies te zijn- zal herbruikt worden voor de aanvulling achter de kaaimuren. De overige grond zal worden aangewend voor de verdere demping van het Doeldok. Er zal 22.000 ton constructiestaal worden gebruikt, dat is drie keer de hoeveelheid staal die nodig was voor de bouw van de Eiffeltoren. Er is 795.000 m³ gewapend beton vereist, met deze hoeveelheid kan een voetbalveld 106 meter hoog worden volgestort met beton. De 57.000 m² damplanken die de aannemer tot slot zal gebruiken, komt overeen met de oppervlakte van 80 voetbalvelden. Ook al zijn de afmetingen van de sluis gigantisch, de bouw blijft een precisiewerk. Zo moeten bijvoorbeeld de vier sluisdeuren perfect sluiten en is het mechanisme van de opengaande bruggen millimeterwerk.

Achtergrondinformatie

Op 14 september 2011 werd de financiering afgerond voor de bouw van de grootste sluis ter wereld, de tweede sluis op de Linkeroever in de haven van Antwerpen. Dit is een schakel in de uitvoering van het huidige regeerakkoord (2009-2014) waarmee de Vlaamse Regering aan de infrastructuurnoden van de zeehavens in Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge wil tegemoet komen.

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en de afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (Vlaamse overheid) zullen hiermee één van de grootste infrastructuurprojecten van de komende jaren in Vlaanderen realiseren. De bouw van de Deurganckdoksluis is nodig om de maritieme toegankelijkheid van het havengebied in Antwerpen te verbeteren.

Om het ambitieuze investeringsprogramma op stapel te zetten, richtte de Vlaamse overheid op 25 februari 2011 de Vlaamse Havens NV op. Die vennootschap richt voor elke te realiseren zeesluis een dochteronderneming op, die belast is met de aanleg van de nieuwe sluis en de terbeschikkingstelling ervan aan het betrokken Havenbedrijf.

Op 4 juli 2011 heeft Vlaamse Havens NV, samen met het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, de speciale projectvennootschap Deurganckdoksluis NV opgericht. Zij treedt op als bouwheer en wordt eigenaar van de nieuwe zeesluis. De vennootschap geeft deze vervolgens gedurende twintig jaar in concessie aan het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen.

Persinfo:

Voor Vlaams minister Hilde Crevits

Cybelle-Royce Buyck

+32 486 14 12 72

persdienst.kabinetcrevits@vlaanderen.be

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.