VIL stelt resultaten onderzoek ‘Bouwlogistiek’ voor

Op 6 december stelde het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) vzw de eerste onderzoeksresultaten voor van het collectief onderzoeksproject ‘Bouwlogistiek’, waaraan 26 bedrijven uit de bouwsector deelnemen. Doelstelling van het project is om, samen met de sector, de logistieke noden in kaart te brengen en conclusies en aanbevelingen te formuleren. De eerste bevindingen laten geen twijfel bestaan: er is nog veel logistiek werk aan de winkel ‘in de bouw’.

Het VIL onderzoekt in eerste instantie of en met welke logistieke problemen de bouwsector vandaag geconfronteerd wordt en in welke mate logistiek hieronder leidt. Dit dient als input om geschikte vernieuwende logistieke oplossingen en verbeteringen concreet uit te werken, waaruit in 2012 één of meerdere praktische pilootcases kunnen volgen.

De resultaten van de eerste workshop op 6 december jongstleden met de deelnemende bedrijven bevestigen het vermoeden dat in de ganse supply chain nog tal van logistieke inefficiënties zitten. De lijst is lang, denk bv. aan pieken en wachttijden bij laad- en losoperaties, laattijdige leveringen, te lage beladingsgraad, weinig retourvrachten, vaak hoge transportkosten ten opzichte van de materiaalkost of telefonische bestellingen met onjuiste leveringen tot gevolg.

Met de betrokken deelnemers werden enerzijds algemene oplossingsrichtingen geformuleerd: bevorderen van horizontale en verticale samenwerking, ketenregie en betere materiaalplanning en –beschikbaarheid. Anderzijds kwamen ook concrete oplossingen voor de sector naar voor, zoals: mobiele voorraadcentrales op de werf, meer prefab, dal- en nachtleveringen en meer aandacht voor het voortraject. Deze oplossingen worden nu concreet vormgegeven en afgetoetst op hun haalbaarheid

Aan dit onderzoeksproject nemen 26 bedrijven deel. Daarnaast is ook een samenwerking met het Nederlandse TNO uit Delft opgezet om kennis en ervaring rond bouwlogistiek te delen.

Bron: VIL

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.