Crevits zet licht op groen voor bouw R4 Zuid rond Gent

Vandaag heeft minister Hilde Crevits het licht op groen gezet voor de realisatie van een nieuwe stuk ring rond Gent van 2,5 km, de R4 Zuid. De R4 Zuid is de derde van de zes missing links uit het Regeerakkoord die binnenkort in uitvoering gaat via alternatieve financiering. Begin maart 2012 wordt het officiële startschot van de werken gegeven. Eind 2014 zal de ring rond Gent rond zijn. De Vlaamse overheid investeert ongeveer 90 miljoen euro. De aanleg van dit ontbrekende stuk weg is het sluitstuk voor een betere mobiliteit om en rond het zuiden van Gent. Het economisch verkeer en het personenverkeer worden beter afgewikkeld. Er komt ook nieuwe en veilige fietsinfrastructuur.

R4 Zuid zorgt vlottere en verkeersveiligere mobiliteit

Minister Hilde Crevits wil de mobiliteit, de economische ontwikkeling én de leefbaarheid in en rond Gent en Merelbeke meer kansen geven door ook dit nieuwe stuk weg van 2,5 km aan te leggen. De R4, de ring rond Gent, is een belangrijke verkeersader, zowel voor personenverkeer als voor het economisch verkeer met als bestemming o.a. de haven van Gent, de verschillende stadswijken en de industriezones langs de R4. In wijzerzin vormt de R4 al jaren een gesloten ring. In tegenwijzerzin, aan de buitenring van de R4, ontbreekt nog steeds een deel tussen Gent-Zwijnaarde en Merelbeke.

De R4 zal nu ook in tegenwijzerzin worden vervolledigd. Voor een vlotte en veilige aansluiting op de E17 en de E40 komen er bijkomende en betere op- en afritten. Dat zorgt voor een betere spreiding van het verkeer. Daarnaast wordt het economisch verkeer op een aantal plaatsen gescheiden van het personenverkeer. Binnen het project gaat ook de nodige aandacht naar het fietsverkeer dat maximaal gescheiden wordt van gemotoriseerd verkeer.

De doorgetrokken R4 zal het bestemmingsverkeer voor de regio tussen Zwijnaarde en Merelbeke kunnen overnemen van de E40. De nieuwe verkeerswisselaar tussen de E40 en de R4 in Merelbeke wordt veiliger en laat het verkeer vlotter doorstromen. Het UZ Gent krijgt een betere bereikbaarheid door de vernieuwde afrit van de E17. Ook aan het nieuwe Arteveldestadion wordt een vlotte ontsluiting voorzien. De afwerking van de werken in de omgeving van het stadion zitten in de eerste fase, waardoor deze werken zoals vooropgesteld klaar zullen zijn in najaar van 2013.

Minister Hilde Crevits: “De realisatie van het project R4 Zuid zal zorgen voor vlotter doorgaand én vlotter woon-werkverkeer. Het project R4 Zuid geeft ook meer kansen aan de economische en ruimtelijke ontwikkelingen in de buurt. De huidige en nog te ontwikkelen bedrijventerreinen in het zuiden van Gent zullen vlotter bereikbaar zijn, net als de universiteits- en hogeschoolcampussen. Het project moet ook de leefbaarheid voor de bewoners in Gent en Merelbeke verbeteren. Doorgaand en lokaal verkeer worden beter gescheiden. Vooral zwaar doorgaand verkeer wordt afgeleid van de woonkernen naar de R4. Dit verhoogt ook de verkeersveiligheid. Tenslotte wordt ook Merelbeke beter bereikbaar door de nieuwe afrit van de E40. Door een efficiënte werfplanning en goede communicatie willen we ook de hinder voor de weggebruikers beperken.

Filip Thienpont, burgemeester van Merelbeke, is tevreden:Deze werken zijn voor de gemeente Merelbeke van zeer groot belang. Het gehele op- en afrittencomplex wordt geoptimaliseerd en is een duidelijke verbetering in vergelijking met de huidige toestand. De doortrekking van de buitenring van Zwijnaarde tot in Merelbeke zal ook voor minder doorgaand verkeer zorgen dat nu via de Zwijnaardsesteenweg door het centrum van onze gemeente moet. Ook de bijkomende afrit van de E40 is voor de bereikbaarheid van Merelbeke, een oplossing voor de bestaande verwarrende situatie. Dit ganse project is voor onze gemeente een zeer goede zaak voor een betere mobiliteit en zal zeker kansen bieden voor de verdere groei en bloei van Merelbeke!

Daniël Termont, burgemeester van Gent, is bijzonder opgetogen over de beslissing: “Gent wacht al heel lang op de afwerking van de R4 in het zuiden van Gent. De beslissing om daar nu werk van te maken in zonder meer historisch te noemen. Een vlotter vracht- en personenvervoer, betere fietsinfrastructuur én de ontsluiting van het Universitair Ziekenhuis en het Arteveldestadion: het zijn zaken waar niet alleen onze stad baat bij heeft maar heel Vlaanderen! Gent is immers, als tweede grootste stad, één van de belangrijkste ‘motoren’ van de welvaart in onze regio!

R4 Zuid gerealiseerd via alternatieve financiering

Het project wordt uitgevoerd via PPS (publiek private samenwerking) in een DBM+F procedure (Design, Build, Maintain en daar los van de Financiering). R4 Zuid is de derde van de zes missing links uit het Regeerakkoord die  nu in uitvoering gaat via alternatieve financiering. Naast het ontwerpen, het financieren en het bouwen van het project staat de private partner ook in voor het onderhoud gedurende een 30-jarige periode.De kostprijs van de investeringen wordt op ruim 90 miljoen euro geraamd.

Deze aanbesteding werd in twee afzonderlijke onderhandelingsprocedures uitgevoerd. De Vlaamse investeringsmaatschappij PMV nv heeft in opdracht van Via-Invest Vlaanderen beide aanbestedingsprocedures voor de aanstelling van het aannemers- en financiële consortium geleid:

  • een onderhandelingsprocedure voor het luik Design, Build & Maintain, die leidt tot de keuze van het aannemersconsortium THV R4-Zuid bestaande uit Antwerpse Bouwwerken nv, Besix nv, Heijmans Infra nv en Stadsbader nv, die instaan voor de werkzaamheden;

·         een onderhandelingsprocedure voor het luik Financiering. Deze procedure leidt tot de keuze van de financier. Vandaag vond de financiële contractsluiting plaats met het consortium DG Infra+ NV, Dexia Bank België NV en BNP Paribas Fortis NV. Via-Invest Vlaanderen (een samenwerking tussen PMV nv en het Vlaamse Gewest) zal zelf ook voor 25 procent in het project deelnemen.

Bron: Persbericht Hilde Crevits

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.