Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen hakt knoop door rond boetes PSA en Antwerp Gateway

De raad van bestuur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen heeft dinsdag avond een beslissing genomen over de contractuele vergoedingen wegens de niet-gerealiseerde tonnenmaatverplichtingen voor de containerterminaloperatoren aan het Deurganckdok. Deze beslissing wordt genomen in het belang van de concurrentiekracht van de Antwerpse haven en van de stad.

De raad van bestuur van het Havenbedrijf heeft met ruime meerderheid beslist om, in het dossier van het Deurganckdok, de twee operatoren, Antwerp Gateway en PSA, respectievelijk 4,01 miljoen euro en 9,47 miljoen euro aan te rekenen. Dit voorstel houdt maximaal rekening met de onvoorziene economische crisis die in  2009 toesloeg, maar gaat niet voorbij aan het ambitieniveau dat voor ogen werd gehouden en geeft beide partijen een duidelijk signaal dat ze 25 procent beter hadden moeten presteren dan de Range.

In de Antwerpse haven zijn er 22 kaaiconcessies die clausules bevatten met een welbepaalde tonnenmaatverplichting. Het Gemeentelijk Havenbestuur zegt echter dat hiervan onder andere kan afgeweken worden bij werken (een gedeelte van de concessie is niet beschikbaar) of er onvoorziene omstandigheden zijn, zoals bijvoorbeeld economische crisissen. Elk bedrijf kan zich hierop beroepen. Er is geen sprake van miskenning van het gelijkheidsbeginsel als sommige ondernemingen zich hierop beroepen en anderen niet.

Volgens het Gemeentelijk Havenbedrijf zijn de in 2003 gemaakte concessie overeenkomsten gebaseerd op toen geldende prognoses met groeicijfers van 10% en meer. Dus het waren geen vaste cijfers, maar tonnenmaten die elk jaar toenemen. De economische en financiële crisis die eind 2008 uitbrak, maakte deze prognoses echter onrealistisch. Er werd zelfs een terugval voor de containertrafieken genoteerd van meer dan 15%.

De bedragen die het Havenbedrijf nu eist van PSA en Antwerp Gateway liggen dus een stuk lager dan de boetes die normaal voorzien zijn voor het niet behalen van de doelstellingen. Het Havenbedrijf wil hierbij duidelijk stellen dat er van een kwijtschelding nooit sprake is geweest, maar gezien de veranderde situatie moest er worden gezocht naar een commercieel leefbare en strategisch doordachte oplossing.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.