spoor

North Sea Port

North Sea Port maakt samen met de spoorwegbeheerders ProRail en Infrabel werk van grensoverschrijdende spoorontwikkeling in de haven tussen Gent en Terneuzen. Europa benadrukt met een subsidie het belang van een duurzame, toekomstgerichte grensoverschrijdende spoorontwikkeling in North Sea Port. Om de spoorontwikkeling tussen Terneuzen en Gent te realiseren, is er heel wat voorbereidend werk nodig: verder onderzoek voor de realisatie ervan en het opzetten van de betrokkenheid en participatie met

Haven Zeebrugge - spoorwerken vormingsstation goederentreinen

Er is een akkoord bij het spoor voor de periode 2023-2024. De vakbonden tonen zich gematigd positief, al blijven er bedenkingen. Enkele punten in het akkoord: 4000 nieuwe aanwervingen versterking van de koopkracht van de werknemers via ecocheques verhoging van de maaltijdcheques en er komen acties rond welzijnsverhoging en de strijd tegen agressie. De vakbonden zijn positief, maar twijfelen bijvoorbeeld of 4000 nieuwe jobs voldoende zal zijn om de werkdruk

Haven Antwerpen - Spoor - Trein

2021 was nog een recordjaar voor het vrachtvervoer per spoor, maar 2022 was een stuk minder. Het volume daalde met 7,5 procent naar 58,3 miljoen ton. Dat is zelfs het laagste volume van de laatste 6 jaar. Als reden wordt vooral aangegeven dat de steunmaatregelen op federaal en Vlaams niveau wegvielen. Zo verdween er 4 miljoen euro steun van Vlaanderen en de havens voor vrachtshuttletreinen tussen de havens. Federaal stopte

NMBS - trein

Volgende week dreigt het treinverkeer verstoord te worden door acties van verschillende spoorvakbonden. ACOD, ACV en VSOA plannen een staking op 29 november, gesteund door OVS. ASTB plant een staking op 30 november en 1 december. Er werd nog een verzoeningsvergadering belegd op vrijdag, maar die bracht niet het gewenste resultaat. De vakbonden laten weten dat ze daarom aan hun stakingsaanzegging blijven vasthouden. In de vergadering werden geen concrete voorstellen

Haven Antwerpen - Spoor - Trein

Let’s modal shift together! Bijna driekwart van alle goederen in België wordt via de weg getransporteerd. Dit legt een grote druk op onze planeet en onze maatschappij. Denk maar aan luchtvervuiling, verkeersdoden en urenlange files. Tegen 2030 zal transport nog met bijna een kwart groeien. Dat is onhoudbaar en dus moet het anders. Het spoor is een duurzame oplossing. Een goederentrein haalt gemiddeld 50 vrachtwagens van de weg. Het stoot

Rail Ghent-Terneuzen

Nederland, België en Vlaanderen gaan samen de ontsluiting van North Sea Port per spoor verder uitwerken. Daartoe ondertekenden diverse partijen op woensdag 24 februari een intentieverklaring tijdens een bestuurlijke rondetafelbijeenkomst over het project Rail Ghent-Terneuzen. De ondertekenaars gaan gezamenlijk verder plannen uitwerken voor een betere spoorontsluiting in North Sea Port tussen Gent en Terneuzen. Ze beogen hierbij drie infrastructuurprojecten: een nieuwe verbinding op de oostoever tussen het Nederlandse Axel en

binnenvaart

‘Goederenvervoer verschuiven naar spoor en binnenvaart’ De Vlaamse overheid lanceert een oproep voor projecten die de logistieke keten duurzaam kunnen optimaliseren. “We moedigen verladers en logistieke dienstverleners aan om initiatieven te nemen waarmee we vrachtwagens van de weg halen en de modal shift naar het spoor of de binnenvaart realiseren. Zo verhogen we de efficiëntie van het goederenvervoer, verminderen we de druk op het wegennet en verlagen we onze uitstoot”,

Vlaanderen krijgt beslissingsmacht over het spoor

  Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft een akkoord op zak over de allereerste Vlaamse spoorinvesteringen. De Vlaamse Regering legt voor de eerste keer ooit geld op tafel om prioritaire spoorprioriteiten te cofinancieren. Concreet zal Weyts 100 miljoen euro Vlaams geld investeren in 11 spoorprioriteiten. De Werkvennootschap zal namens Vlaanderen de werken van de NMBS en Infrabel opvolgen. “Vlaanderen krijgt in ruil voor de cofinanciering voor het eerst reële

sporen

De Vlaamse regering heeft de voorwaarden versoepeld om als transportbedrijf in aanmerking te komen voor een terugbetaling van de verkeersbelasting. ‘Vorig jaar hebben we er al voor gezorgd dat transportbedrijven die hun vracht deels over het spoor of het water vervoeren daarvoor beloond worden. Na een evaluatie hebben we nu beslist de drempel van 220 overslagverrichtingen te verlagen naar 100’, legt Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein uit. ‘Niemand staat

Unizo wil dat spoorbonden minimale dienstverlening mogelijk maken

Unizo laat via een persbericht horen dat het tegen de spoorwegstaking van woensdag 3 oktober is. Het vraagt dan ook uitdrukkelijk voor een minimale dienstverlening. Volgens Unizo verlammen de spoorvakbonden het bedrijfsleven en het argument dat een minimale dienstverlening moeilijk te organiseren is, vegen ze van de tafel. ‘Minimaal transport wordt in andere Europese landen probleemloos gegarandeerd. Alleen in België kan een treinstaking het land gijzelen.’ Unizo doet ook een

Magnette ontmoet vakbonden over reorganisatie NMBS groep

Aanstaande donderdag heeft minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette een overleg met de Christelijke en Socialistische vakbond bij het spoor. Thema zal de reorganisatie van de NMBS groep zijn. In zijn nota die de minister in juni voorstelde, sprak hij een duidelijke voorkeur uit voor een tweedeling met een spoorwegmaatschappij NMBS en een infrastructuurbeheerder Infrabel. De vakbonden zien een tweedeling niet zitten. Zij ijveren voor een eenheid om zo een betere

Het spoor staakt

De sociale partners zijn ontevreden over het statuut van de personeelsleden bij NMBS Logistics. Sinds gisterenavond 22u tot vanavond 22u zal er gestaakt worden. Open VLD pleit voor een systeem van minimale dienstverlening, maar op dit moment rijden er nauwelijks treinen. Vakbond ACOD spoor vindt minimale dienstverlening gevaarlijk. Het betekent volgens hen dat honderden mensen dringen om toch die ene trein te kunnen nemen. Bron: De Zondag

Tot 1 miljoen euro verlies per dag voor haven door staking spoor

Door de staking ligt het goederenverkeer bij de spoorwegen zo goed als stil. De kans is bijzonder klein dat er voor 22u nog goederentreinen zullen rijden. Ook op de gewone wegen waren er grote problemen omdat veel mensen voor de wagen kozen. Vanmorgen rond 8.30u stond er al meer dan 300 kilometer file. Het Antwerpse Havenbedrijf is niet te spreken over de spooracties. Het is belangrijk dat goederen snel vervoerd