transport

Innovatief transport in Vlaanderen moet deels ondergronds

Het Instituut voor Samenleving en Technologie stelt in een rapport dat Vlaanderen moet nadenken over innovatieve transportsystemen. Vooral ondergronds transport wordt naar voor geschoven. Doen we dat niet dan zal Vlaanderen zijn logistieke ambities niet kunnen waarmaken. Het wegwerken van de missing links in ons transportnetwerk is onvoldoende en er moet verder gedacht worden. Twee OLS systemen (ongehinderde logistieke systemen) worden als kansrijk gezien, namelijk een ondergronds stedelijk distributiesysteem met

Minder online vacatures in Logistiek en Transport

Volgens de Monster Employment Index zijn er in augustus 4% minder online vacatures geweest. Dat geldt zowel voor Vlaanderen, Wallonië als Brussel. Monster laat ook weten dat dit normaal is en dat het aantal vacatures na de zomer doorgaans terug stijgt.  Toch zijn er dit jaar al 18% achteruitgang als het gaat om online recruteren in België. Positief is dat de jaar op jaar daling in België aan het stabiliseren

Het actuele prioriteitenlijstje van 259 logistieke experts

easyFairs België heeft in juni 2012 een enquête gehouden bij 259 experts uit de logistieke sector om te polsen naar de actuele noden van de industrie. Het thema veiligheid kwam als absolute topprioriteit naar voor, kort gevolgd door klassieke topics zoals supply chain optimalisatie, warehousemanagement, multimodaliteit en kostenverlaging. Noordwest-Europa telt nog steeds héél wat belangrijke industriële zones en stadsgebieden voor productie en goederenconsumptie. België scoort nog steeds goed als transitland,

Brainstormsessie VIM: Innovatie in mobiliteit

Brainstormsessie “Innovatie in mobiliteit” Bouw mee aan een betere mobiliteit! Datum Donderdag 20 september 2012 Omschrijving Mobiliteit leeft. Sla de krant open, surf op het internet, kijk naar het nieuws. Spijtig genoeg heeft mobiliteit vaak een negatieve bijklank: files, CO2-uitstoot, economisch verlies. Hoog tijd om in in te grijpen! Daarom verbinden wij ons er toe om tegen 2020 het aantal jaarlijkse voertuigverliesuren in Vlaanderen structureel te verminderen met 1.000.000. Op

Onderzoek: samenwerking en sociale media in transport

Carl Hendriks, Supply Chain Management student aan de Universiteit Maastricht, doet onderzoek naar samenwerking en het gebruik van sociale media. Zijn master scriptie heeft als doel meer inzicht te krijgen in hoe logistieke samenwerking en het gebruik van sociale media van invloed zijn op operationele prestaties binnen de transport sector. Help hem door middel van het invullen van een enquête van slechts 5 minuutjes, het invullen kan ook via mobiele apparaten. Wie deelneemt aan zijn

Haven Gent behandelt even veel goederen als de voorbije jaren

De haven van Gent heeft in de eerste helft van dit jaar zo goed als even veel goederen behandeld als in dezelfde periode van 2010 en 2011. In het eerste kwartaal waren de cijfers voor de zeevaart nog een procent beter, maar de tweede helft deed deze terugvallen na een daling met 1,8 procent. De binnenvaart deed het wel beter, daar werd een stijging met 4,5 procent opgetekend. Als redenen

Staking bij transportbedrijf De Dijcker

Vanmorgen heeft de vakbond ABVV-BTB de in- en uitgang van transportbedrijf De Dijcker in Vlierzele afgesloten. De vakbond neemt het niet dat er 6 maanden nadat het bedrijf bescherming kreeg tegen zijn schuldeisers, er nog steeds geen duidelijkheid is over de toekomst van de onderneming en zijn werknemers. Eind mei werd er door ABVV-BTB al een stakingsaanzegging ingediend. Maar er werd gewacht om tot actie over te gaan.De actie treft

febetra

Vandaag heeft de Europese commissie het rapport der wijzen over de openstelling van de Europese transportmarkt bekend gemaakt. Dit rapport focust op 4 thema’s: het tekort aan chauffeurs, controles, cabotage en innovatie. Het rapport der wijzen stelt maatregelen voor om het imago van het wegvervoer te verbeteren en zodoende meer chauffeurs naar de sector te leiden. Het rapport vindt ook dat de Europese commissie innovatie binnen de sector moet ondersteunen.

Kick-off Lean and Green project (VIL)

Op 7 juni geeft het VIL de kick-off van het project Lean and Green. Met dit project wil het VIL een bijdrage leveren aan een duurzamere logistieke keten waarin reductie van CO2 uitstoot en energie- en kostenbesparing hand in hand gaan. Lean and Green stimuleert en ondersteunt bedrijven om de CO2-uitstoot van hun transport en logistieke activiteiten drastisch te verminderen. Het programma Lean and Green werd in 2007 opgestart in

Move It Expo: 23 & 24 mei: Registreer nu gratis

Hét kruispunt van Transport en Logistiek Move It Expo opent voor de tweede keer zijn deuren op 23 en 24 mei 2012.  Een transport en logistieke beurs voor de Euregio. Move It Expo is met zijn professionele vakbeurs,innovatiepaviljoen, eco-village, healthcare paviljoen, seminars, jobdating, Move It Face2Face én de Logistics Night de meest complete beurs die u kan vinden. Move It Expo biedt u een internationale sfeer en met Move It

Realtime opvolging van herbruikbare verpakkingen levert bedrijven competitief voordeel

Atlas Copco, bpost en Veiling Haspengouw hebben samen met het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) vzw innovatieve RFID-technologieën om logistieke dragers op te volgen getest in concrete bedrijfsstromen. Vandaag, donderdag 29 maart 2012, stelt het VIL de resultaten van de praktijktesten voor aan het publiek. In 2010 heeft het VIL samen met twaalf bedrijven aangetoond dat RFID- en RTLS-technologie matuur genoeg is om logistieke dragers (zoals palletten en rolcontainers)

Visie OTM: Witboek over transport en wat dit betekent voor verladers

Op geregelde tijden publiceren Europese commissarissen Wit- en Groenboeken. We herinneren ons nog wel het befaamde, tot 2010 werkzame, Witboek van de Portugese commissaris Loyola de Palacio die ons in 2001 een verplichte ‘modal shift’ wilde opleggen; een voornemen welke overigens volledig faalde. De overheid kan gewoonweg, om vele redenen,verladers niet voorschrijven welke modaliteit ze op welk moment willen inzetten. Daarna kwamen transportcommissarissen Barrot en Tajani ons verschillende zaken voorhouden

Zetes implementeert TotalProof bij Movianto

Movianto, logistiek dienstverlener voor de sectoren farmacie, biotechnologie en healthcare, heeft de Zetes’ TotalProof oplossing geïmplementeerd, met als doel het kunnen garanderen van volledige traceerbaarheid bij het transport van temperatuurgevoelige producten en het optimaliseren van de customer service. Nu profiteert Movianto van  real time informatieuitwisseling en complete traceability tijdens transport en kan men  klanten op elk gewenst moment real time informatie geven over de status van hun goederen. Minder kosten

Colruyt test automatische sneeuwkettingen voor transport naar winkels

De winkelketen Colruyt is op dit moment aan het testen met automatische sneeuwkettingen. Sinds dit jaar is het toegelaten in Wallonië en gaat Colruyt het systeem dus inzetten om de bevoorrading naar de eigen winkels te garanderen. In de voorbije jaren had Colruyt heel wat problemen in de koude maanden. In Wallonië geldt er zelfs een rijverbod voor vrachtwagens langer dan 13 meter bij zwaar winterweer. Met automatische sneeuwkettingen mogen

TLV noemt staking een verloren dag

De staking van gisteren brengt voor de transportbedrijven aanzienlijke kosten mee. Voor heel veel bedrijven is de dagomzet volledig verloren gegaan. Leveringen werden zeer vaak uitgesteld. Op bepaalde plaatsen hebben wegblokkades in onder meer de havens van Gent en Zeebrugge de nodige hinder met zich meegebracht waarbij voertuigen die wel uitreden, urenlang werden geblokkeerd. De transportsector heeft zoveel mogelijk geanticipeerd op deze stakingsactie en ritten, onder meer van en naar

TLV en FEBETRA vrezen zware tijden voor Belgische Transportsector

Op 23 januari hielden FEBETRA en Transport en Logistiek Vlaanderen voor de vierde maal hun gemeenschappelijke nieuwjaarsreceptie. Het belang van de Belgische transport- en logistieke sector in onze economie wordt al te vaak onderschat. Deze sector zorgt immers voor minstens 250.000 directe banen in ons land en vertegenwoordigt 10% van het BBP als je de indirecte jobs erbij neemt. Nochtans dient de Belgische transportindustrie het hoofd te bieden aan een

Uitreiking IRU diploma's

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de I.R.U. – de Internationale Wegvervoerorganisatie die gevestigd is in Genève – erediploma’s toegekend aan de beste chauffeurs in het internationaal en nationaal wegvervoer. Als beroepsorganisatie is FEBETRA zeer verheugd haar steun te kunnen verlenen aan dit evenement, dat aantoont dat er naast de zogenoemde “cowboy’s”, die in de media komen, ook zeer degelijke en betrouwbare vrachtwagenbestuurders bestaan. Vorige zaterdag, 10 december werden de diploma’s aan

LogAnt schenkt 10 boeken over Logistiek in Antwerpen

LogAnt heeft een mooi boek uitgegeven dat een duidelijk inzicht in de boeiende wereld van de logistiek en de inbedding van de provincie Antwerpen in dit geheel geeft. Samen met Logistiek.be geeft LogAnt 10 van deze boeken weg. Je kan kiezen tussen een Nederlandse en de Engelse versie. De 10 eerste juiste antwoorden op onderstaande vraag krijgen het boek thuisgezonden. Hoeveel open getijdendokken telt de haven van Antwerpen? 1 3 5

Hoe vrachtwagen(on)vriendelijk zijn de Vlaamse gemeenten?

De vrachtwagen speelt een essentiële rol in onze economie: 85 % van de transporten vinden plaats over een afstand van minder dan 150 km. Over dergelijke korte afstanden is de vrachtwagen over het algemeen de enige mogelijke optie. De vrachtwagen heeft zijn succes te danken aan zijn intrinsieke kwaliteiten: zijn niet te evenaren flexibiliteit, waardoor elk punt op de landkaart op om het even welk tijdstip kan bereikt worden. Industrie-